Όροι και Προϋποθέσεις

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις (“Όροι”, “Συμφωνία”) αποτελούν συμφωνία μεταξύ του Διαχειριστή Ιστοσελίδας (“Διαχειριστής Ιστοσελίδας”, “εμάς”, “εμείς” ή “μας”) και εσείς (“Χρήστης”, “εσείς” “). Η παρούσα Συμφωνία καθορίζει τους γενικούς όρους χρήσης της ιστοσελίδας https://www.athensairtaxi24.com και οποιωνδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών της (συλλογικά “Ιστοσελίδα” ή “Υπηρεσίες”).

Περιεχόμενο χρήστη

Δεν διαθέτουμε δεδομένα, πληροφορίες ή υλικό (“Περιεχόμενο”) που υποβάλλετε στην Ιστοσελίδα κατά τη χρήση της Υπηρεσίας. Θα έχετε την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα και την ιδιοκτησία πνευματικής ιδιοκτησίας ή το δικαίωμα χρήσης όλων των περιεχομένων που υποβάλλονται. Μπορούμε, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση να παρακολουθήσουμε περιεχόμενο στο δικτυακό τόπο που υποβάλαμε ή δημιουργήσαμε χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας από εσάς. Εκτός εάν το επιτρέπετε ρητά από εσάς, η χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς δεν μας παρέχει την άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, προσαρμογής, τροποποίησης, δημοσίευσης ή διανομής του περιεχομένου που δημιουργήσατε ή αποθηκεύσατε στο λογαριασμό χρήστη για εμπορικό ή άλλο παρόμοιο σκοπό. Ωστόσο, μας παραχωρείτε άδεια πρόσβασης, αντιγραφής, διανομής, αποθήκευσης, μετάδοσης, αναδιαμόρφωσης, εμφάνισης και εκτέλεσης του περιεχομένου του λογαριασμού χρήστη σας μόνο όπως απαιτείται για την παροχή των Υπηρεσιών σε εσάς. Χωρίς να περιοριζόμαστε σε καμία από αυτές τις παραστάσεις ή εγγυήσεις, έχουμε το δικαίωμα, αν και όχι την υποχρέωση, κατά τη δική μας διακριτική ευχέρεια, να αρνηθούμε ή να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε περιεχόμενο το οποίο κατά τη λογική μας άποψη παραβιάζει οποιαδήποτε από τις πολιτικές μας ή είναι κατά κάποιο τρόπο επιβλαβές ή απαράδεκτο.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

Εκτελούμε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου, ωστόσο αυτά τα αντίγραφα ασφαλείας είναι μόνο για δικούς μας διοικητικούς σκοπούς. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση των δικών σας αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων σας. Δεν παρέχουμε καμία αποζημίωση για χαμένα ή ελλιπή δεδομένα σε περίπτωση που τα αντίγραφα ασφαλείας δεν λειτουργούν σωστά. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να εξασφαλίσουμε πλήρη και ακριβή αντίγραφα ασφαλείας, αλλά δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για αυτό το καθήκον.

Αλλαγές και τροποποιήσεις

Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος τροποποίησης της παρούσας συμφωνίας ή των πολιτικών της σχετικά με την Ιστοσελίδα ή τις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή, με ισχύ από την δημοσίευση μιας ενημερωμένης έκδοσης αυτής της Συμφωνίας στον Ιστότοπο. Όταν το κάνουμε, θα αναθεωρήσουμε την ενημερωμένη ημερομηνία στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας. Η συνεχής χρήση του Δικτυακού Τόπου μετά από οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές συνιστά τη συγκατάθεσή σας για τέτοιες αλλαγές.

Αποδοχή αυτών των όρων

Αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει αυτήν την Συμφωνία και συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της. Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα ή τις Υπηρεσίες της, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την παρούσα Συμφωνία. Εάν δεν συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, δεν έχετε εξουσιοδότηση να χρησιμοποιείτε ή να έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και στις Υπηρεσίες της.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με αυτήν την Συμφωνία, επικοινωνήστε μαζί μας.

Το παρόν έγγραφο ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 22 Αυγούστου 2017